Kaynak: Cihannuma Dergisi IV-1 Tem 18

Temmuz 2018

Makale

SAVAŞTA VE BARIŞTA DOKUMA

Hereke Fabrikası’nda Çocukların Eğitimi (1912-1918)

Dr. Didem Yavuz

Bu makale bir devlet fabrikası olan Hereke Fabrikası’nın çalkantılı savaş yıllarındaki -Balkan Savaşı’ndan (1912-1913) başlayarak Birinci Dünya Savaşı (1914-1918) sonunda İngiliz işgaline kadarki döneminde- çocuk eğitimine odaklanır. Makale, fabrikadaki hem örgün hem de mesleki eğitim sistemini ve bunların imparatorluk içindeki hayırseverlik faaliyetleri tarafından desteklenen diğer ıslahhaneler ile ilişkisini incelemektedir. Osmanlı sosyo-politik sistemindeki yardımsever ve hayırsever kurumlar, Balkan Savaşları ve I. Dünya Savaşı’nda akrabalarını kaybetmiş olan dul ve yetimlerin istihdamında rol oynamıştır. Bu hayırseverlik ağında, Hereke Fabrika-i Hümâyûn, yetimlere ve dullara yardım eden bir kurum olarak, genel eğitim sisteminde ihtiyaç sahipleri için bir mesleki eğitim modeliydi. İlerleyen yıllarda, fabrika, milliyetçi-dini hayırsever söylemlerin hedefinde bir merkez haline geldi.


Kaynak: Cihannuma Dergisi IV-1 Tem 18