SGM

SELÇUK GENÇLİK MERKEZİ

1.lik Ödülü, 2016-2018

 

Mert Velipaşaoğlu – Didem Yavuz Velipaşaoğlu

 

Maket  Serdar Albaz –  Peyzaj Simge Gürsel – Statik Bora Kacar – Mekanik Mehmet Göğüsgeren – Elektrik Levent Ünal – Akustik Erdal Kara – AV Turgay  Durak – Sahne Mekanik   İnanç Sayın

            

 

      

AGORA

EYun agorá/agýris αγορά/αγύρις toplanma yeri, kamuya ait açık alan, meydan, çarşı < EYun ageírō αγείρω toplanmak << HAvr *əger- HAvr *ger- toplanmak, toplu halde olmak

 

STOA

EYun stoá/stoiá στοά/στοιά revak, sütunlu avlu < EYun *stōís στωίς sütun < HAvr *stōu- dikmek, durdurmak < HAvr *stā- durmak

 

 

EFES’TEN SELÇUK’A

 

Tarihi ve kültür zenginliği ile birlikte halihazırda Dünya Kültür Mirası içinde yeralan Selçuk zengin tarım alanlarıyla da çakışır. Proje lokal bir gösteri merkezi olmaktan çıkarak yeni bir toplanma alanı yaratmayı öngörür ve turist çekim merkezi olan bölgede Ayasuluk Kalesi, Efes, Meryem Ana Evi vb. alanların yanında yeni bir odak noktası yaratmayı teklif eder.

 

Selçuk Gençlik Merkezi sık konut dokusu içinde yeralır. Proje önerisi yerin kapasitelerini kullanır. Geçmişten geleni zamanla işler ve dönüşümü içerir. Bina kolonatlar arasından orta avluya açılır. Böylelikle binanın ortasında yeralan domine edici peyzaj parçası modern anlamda bir agoraya, kolonatlar ise stoaya dönüşür. Odak ve toplanma merkezi olarak agora şeması onu çevreleyen stoa etrafında özelleşmiş programlardan oluşur. Bina iç-dış, kamusal-özel arası gerilimler ve oyunlar ile kentsel dokuya canlılık, çeşitlenme getirir.

 

Projede temel olan şey hareketin kütleye uyguladığı değişimdir. Arsaya çarpan tüm yollardan hareketi içeri alır, içeride sürprizli alanlarla kullanıcıyı karşılayan bir şemaya dönüşür. Proje yoğun konut dokusu içinde tören alanı, spor alanı ve rekreasyon bölgesinde oluşan yeşil grubuna eklemlenerek yeni bir boşluğa dönüşür.

 

Bina yalnızca bir salon değil tek bir gösteri alanı olarak çalışabilecek şekilde tasarlanmıştır. Sahne yalnızca salona ait değildir. Tüm arsayı gösteri alanı olarak kullanan bir sahnedir. Tüm arsa ve tüm program sahneye bakar. Bu anlamda seyirci ve oyuncu doğrudan ilişkilidir. Tüm arsa gösteri salonu olarak çalışma potansiyeline sahiptir. Dış mekan etkinliklerinde tüm kolonat içi de seyir alanı olarak kullanılma potansiyeline sahiptir. Salon dönüşebilir niteliktedir. Gerektiğinde perdelerle kapanarak özelleşebilen salon, yine arkasında açık hava sinemasına dönüşür.